Home Income Tax Income tax Return ફાઇલ કરવાના માટે ના જરુરી પુરાવા

Income tax Return ફાઇલ કરવાના માટે ના જરુરી પુરાવા

86
0

Income tax Return ફાઇલ કરવાના માટે ના જરુરી પુરાવા નાણાકીય વર્ષ 2018-2019

નમસ્કાર મિત્રો, નાણાકીય વર્ષ 2018-2019 માં ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્ન ફાઇલ કરવાના હોવાથી તારીખ  01-04-2018 થી 31-03-2019 સુધી ના નીચે મુજબના પુરાવા આપી જવા વિનંતી.

નાણાકીય વર્ષ 2018-2019 ની ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31-07-2019 છે.

જેથી, નીચે જણાવેલ દરેક પુરાવા તારીખ 01-04-2018 થી 31-03-2019 સુધીના TaxIndia ની ઓફિસ પર આપી જવા વિનંતી.

 1. પાન કાર્ડ /આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ.
 2. લાઈટબીલ કે વેરાબીલ ની ઝેરોક્ષ
 3. બચત અને ચાલુ ખાતાની પાસબુક ની ઝેરોક્ષ.
  નોંધ: જેટલી બેન્ક માં ખાતા હોય એટલી બેન્કની પાસબૂકની જેરોક્ષ.
 4. L.I.C. ની રસીદ.
 5. મેડિકલેમ ની રસીદ.
 6. સ્કૂલ ફી ભર્યા ની પહોંચ.
 7. પગાર ની આવક હોય તો ફોર્મ નં. 16 ની ઝેરોક્ષ.
 8. ખેતી ની આવક હોય તો ખેતી નાં બીલ અને 7*12 ની નકલ.
 9. કોઈ પણ લોન ચાલુ હોઇ તો એનું સ્ટેટમેન્ટ (હોમલોન, ગાડીની લોન, મોર્ગેજ લોન).
  નોંધ: લોનના રિપેમેન્ટ શિડ્યુલની જેરોક્ષ.
 10. જમીન/મકાન/ગાડી/મશીનરી કે અન્ય પ્રોપર્ટી નામ પર હોય તો તેનાં બિલ/ દસ્તાવેજ ની ઝેરોક્ષ.
 11. ધંધા ની આવક હોઇ તો ખરીદ/વેચાણ નાં બિલ.
  નોંધ: GST શર્ટિફિકેટ ની નકલ.
 12. જો શેર માર્કેટ કે મ્યુચુઅલ ફંડ માં ઇન્વેસ્ટ કરેલ હોય તો હોલ્ડીંગ અને ડિમેંટ એકાઉન્ટ ની નકલ.

ઉપરોકત પુરાવામાંથી લાગુ પડતાં પુરાવા  TaxIndia ની ઓફિસ પર આપી જવા વિનંતી.
TaxIndia
મનીષ કાચરિયા
(મો.7567550232)

If you like our article than please share with your friends. Our Motto is “Share More, Learn More”. If you share Knowledge than it always increase. We are providing a great quality Information relating Motivational Thought, Inspiration Quotes and Success Tips. And our main area of work is sharing of information relating to Income Tax, GST, Financing and Investing Tips.